Duszpasterze


 

Duszpasterze pracujący w parafii

Ks. Damian Gatnar

proboszcz parafii

Ur. 15 stycznia 1963 roku w Głogówku.

Święcenia prezbiteratu: 13 maja 1989 roku w Katowicach z rąk ks. bpa Damiana Zimonia.

Pracował jako wikariusz m.in. w parafiach w Tychach (św. Krzysztofa, św. Jana Chrzciciela), Rudzie Śląskiej (św. Józefa), Rybniku (św. Antoniego)

W latach 2006-2018 - proboszcz parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich.

Od 29 lipca 2018 roku - proboszcz naszej parafii

 

Ks. Andrzej Cioska

wikariusz

Ur. 15 maja 1970 roku w Siemianowicach Śląskich.

Święcenia prezbiteratu: 13 maja 1995 roku w Katowicach z rąk ks. abpa Damiana Zimonia.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Bożego Ciała w Jankowicach-Rybnickich, Wniebowzięcia NMP w Goławcu, św. Barbary w Chorzowie, Ducha Świętego w Tychach, MB Różańcowej w Katowicach-Zadolu, NSPJ w Czerwionce-Leszczynach.

Od 31 sierpnia 2017 roku w naszej parafii.

 

Ks. Łukasz Piper

wikariusz, dekanalny moderator Ruchu Światło-Życie

Ur. 12 października 1992 roku w Chorzowie.

Święcenia prezbiteratu: 13 maja 2017 roku w Katowicach z rąk ks. abpa Wiktora Skworca.

Od 31 sierpnia 2017 roku w naszej parafii.

 

Poprzedni proboszczowie                                                                                Poprzedni wikarzy